Till toppen

Föräldradagpenningars mottagare, ersatta dagar och utbetalda belopp 2006-2021

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 0 Totalt 16

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Särskild moderskapspenning kan beviljas modern under graviditeten om mammans arbete utgör en risk för mammans eller fostrets hälsa. Moderskapspenning beviljas modern för 105 vardagar med start i slutet av graviditeten.Föräldrapenning beviljas för högst 158 dagar till modern eller fadern (den som är hemma och sköter barnet) eller båda föräldrarna turvis. Före 2013 kunde fadern beviljas 1-12 av dessa dagar i slutet av mammans föräldrapenningstid, vilket minskade mammans föräldrapenningsdagar. Före 2013 måste fadern ta dessa 12 dagar för att sedan få rätt till faderskapspenning efter föräldrapenningsperioden. Faderskapspenning beviljas fadern för högst 18 dagar under mammans moderskaps- eller föräldrapenningsperiod samt högst 54 dagar efter mammans föräldrapenningsperiod. Om man tagit 1-18 dagar samtidigt som mamman minskar de 54 dagarna med antalet redan uttagna dagar. Fram till 2013 beviljades högst 24 dagar och före 2010 beviljades högst 12 dagar.Partiell föräldrapenning beviljas både mamman och pappan om de arbetar deltid och delar på barnets vård.