To the Top

Föräldradagpenningars mottagare, ersatta dagar och utbetalda belopp 2006-2021

Choose variables

Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2006 , 2007 , 2008 ,

Selected 0 of total 16

Mandatory

Selected 0 of total 3

Mandatory

Selected 0 of total 8

Mandatory

Selected 0 of total 3

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 300 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000
Särskild moderskapspenning kan beviljas modern under graviditeten om mammans arbete utgör en risk för mammans eller fostrets hälsa. Moderskapspenning beviljas modern för 105 vardagar med start i slutet av graviditeten.Föräldrapenning beviljas för högst 158 dagar till modern eller fadern (den som är hemma och sköter barnet) eller båda föräldrarna turvis. Före 2013 kunde fadern beviljas 1-12 av dessa dagar i slutet av mammans föräldrapenningstid, vilket minskade mammans föräldrapenningsdagar. Före 2013 måste fadern ta dessa 12 dagar för att sedan få rätt till faderskapspenning efter föräldrapenningsperioden. Faderskapspenning beviljas fadern för högst 18 dagar under mammans moderskaps- eller föräldrapenningsperiod samt högst 54 dagar efter mammans föräldrapenningsperiod. Om man tagit 1-18 dagar samtidigt som mamman minskar de 54 dagarna med antalet redan uttagna dagar. Fram till 2013 beviljades högst 24 dagar och före 2010 beviljades högst 12 dagar.Partiell föräldrapenning beviljas både mamman och pappan om de arbetar deltid och delar på barnets vård.