To the Top

Föräldradagpenningars mottagare, ersatta dagar och utbetalda belopp 2006-2023

Choose variables

Mark your selections and choose between table on screen and file format. Marking tips
Mandatory
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2006 , 2007 , 2008 ,

Selected 1 of total 18

Selected 0 of total 3

Optional variable
Mandatory

Selected 0 of total 8

Mandatory

Selected 0 of total 3

Number of selected data cells are:
(maximum number allowed is 1,000,000)

Presentation on screen is limited to 1,000 rows and 300 columns

Number of selected cells exceeds the maximum allowed 1,000,000
Föräldradagpenningarna reformerades 2022. För föräldrar till barn med beräknad födsel tidigast 4.9.2022 gäller följande: Graviditetspenning utbetalas till den födande föräldern i 40 dagar. Om den födande förälderns arbete utgör en risk för hennes egen eller fostrets hälsa kan särskild graviditetspenning börja utbetalas direkt när graviditeten konstaterats. Efter barnets födsel har vardera föräldern rätt till 160 föräldrapenningsdagar. Av dessa kan 63 överlåtas till den andra föräldern eller annan vårdnadshavare. För att få föräldrapenning måste man vårda barnet och vara borta från arbetet. Föräldrapenning kan utbetalas flexibelt vid de tidpunkter föräldern önskar tills barnet fyller två år. Före reformen 2022: Särskild moderskapspenning beviljades modern under graviditeten om mammans arbete utgjorde en risk för mammans eller fostrets hälsa. Moderskapspenning beviljades modern för 105 vardagar med start i slutet av graviditeten. Föräldrapenning beviljades för högst 158 dagar till modern eller fadern (den som var hemma och sköter barnet) eller båda föräldrarna turvis. Före 2013 kunde fadern beviljas 1-12 av dessa dagar i slutet av mammans föräldrapenningstid, vilket minskade mammans föräldrapenningsdagar. Före 2013 måste fadern ta dessa 12 dagar för att sedan få rätt till faderskapspenning efter föräldrapenningsperioden. Faderskapspenning beviljas fadern för högst 18 dagar under mammans moderskaps- eller föräldrapenningsperiod samt högst 54 dagar efter mammans föräldrapenningsperiod. Om man tagit 1-18 dagar samtidigt som mamman minskar de 54 dagarna med antalet redan uttagna dagar. Fram till 2013 beviljades högst 24 dagar och före 2010 beviljades högst 12 dagar.Partiell föräldrapenning beviljas både mamman och pappan om de arbetar deltid och delar på barnets vård.