Till toppen

Konsumentprisindex 1985-2024 (1985=100, 1990=100, 1995=100, 2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100) efter år, månad och indexserie

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1985 , 1986 , 1987 ,

Valda 1 Totalt 40

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Jan , Feb , Mar ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 7

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Inga fotnoter finns