Till toppen

Förädlingsvärde per bransch i 2005-års priser, miljoner euro efter bransch, scenario och år

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Primärnäringar , Livsmedelsindustri , Övrig industri ,

Valda 0 Totalt 15

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Bascenario, trendkonjunktur , Bascenario, snabb återhämtning , Bascenario, långvarig recession ,

Valda 0 Totalt 24

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 0 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Summan av förädlingsvärde per bransch tillsammans med
pendlingsinkomster (som inte ingår i denna tabell) är lika med BNP till
producentpris. Pendlingsinkomster uppstår när ålänningar jobbar utanför Åland.