Till toppen

Befolkning vid årets början efter åldersgrupp, kön, scenario och år

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 0-6 , 7-14 ,

Valda 0 Totalt 16

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Bascenario, trendkonjunktur , Bascenario, snabb återhämtning , Bascenario, långvarig recession ,

Valda 0 Totalt 24

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 0 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Små skillnader mot andra befolkningsfiler kan uppstå pga avrundningar (modellen kalkylerar med sannolikhetsmått som leder till resultat med bråkdelar av personer)