Flyttningsnetto under året efter scenario, kommun, ålder och år
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

scenario Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

kommun Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök

ålder Markera minst ett värde

Totalt 35 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Personer
Kontakt
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) Jouko Kinnunen, tel. +358-18-25494 epost: jouko.kinnunen@asub.aland.fi
Senast uppdaterad
9.10.2013
Referenstid
2006-2020
Skapad datum
16.8.2006
Källa
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) Statistikprojekt ang elevunderlaget på Åland
Matris
NETFLYT
Fotnoter

Fotnoter

Märk att p g a avrundning stämmer inte t.ex. summan av olika åldersgrupper med totalrörelsen per kommun
Denna fil innehåller två alternativa befolkningsprognoser gjorda av ÅSUB.
ÅSUBs prognos 'Basscenario' bedöms vara närmast den verkliga framtida utvecklingen. I scenario 'Utökad tillväxt i Jomala' antas det att
Jomalas bostadsproduktion utökas markant och att detta leder till ökad flyttning av unga barnfamiljer från Mariehamn till Jomala. I övrigt är
prognoserna lika. Mindre skillnader dem emellan härstammar från olika åldersstrukturer inom aggregerade åldersgrupper.
Kommunerna är grupperade i skoldistrikter och områden enligt följande:
Södra Åland: Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland
Norra Åland: Finström, Geta, Saltvik, Sund, Vårdö
Skärgård: Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga