Till toppen

Flyttningsnetto under året efter scenario, kommun, ålder och år

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Brändö , Eckerö , Finström ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , 0 , 1 ,

Valda 0 Totalt 35

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2006 , 2007 , 2008 ,

Valda 0 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Märk att p g a avrundning stämmer inte t.ex. summan av olika åldersgrupper med totalrörelsen per kommun Denna fil innehåller två alternativa befolkningsprognoser gjorda av ÅSUB.
ÅSUBs prognos 'Basscenario' bedöms vara närmast den verkliga framtida utvecklingen. I scenario 'Utökad tillväxt i Jomala' antas det att
Jomalas bostadsproduktion utökas markant och att detta leder till ökad flyttning av unga barnfamiljer från Mariehamn till Jomala. I övrigt är
prognoserna lika. Mindre skillnader dem emellan härstammar från olika åldersstrukturer inom aggregerade åldersgrupper.
Kommunerna är grupperade i skoldistrikter och områden enligt följande: Södra Åland: Eckerö, Hammarland, Jomala, Lemland, Lumparland
Norra Åland: Finström, Geta, Saltvik, Sund, Vårdö
Skärgård: Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga