Till toppen

Detaljerade befolkningsuppgifter efter kommun, ålder, kön, år och scenario

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Brändö , Eckerö , Finström ,

Valda 0 Totalt 20

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.0 , 1 , 2 ,

Valda 0 Totalt 103

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Resultat från kommunala befolkningsscenarier
Scenarierna här är följande:
Trendscenario (BASE) är en framskrivning av den senaste tidens
befolknigsutveckling, framför allt flyttningsrörelsen. Därtill bygger den på
en relativt snabb återhämtning från finanskrisen, vartefter ekonomin
återvänder till en genomsnittlig tillväxttakt.
Scenariot 'Förväntat elevunderlag' (MUNIELEV) bygger på kommunernas förväntningar om elevunderlagets
utveckling. Flyttningsströmmarna har justerats så att förväntningarna träffas.
Scenariot 'Förväntad flyttningsrörelse' (MUNIFLYTT) anpassar flyttningsrörelsen enligt
kommunernas förväntningar, och befolkningsmängden justeras därefter.
Statistikcentralens befolkningsprognos (SC2009) är det fjärde scenariot. Mer information
om Statistikcentralens befolkningsprognos finns på SCs hemsida
http://www.stat.fi/til/vaenn/index_sv.html.