Antalet elever i kommunens skolor i åldern 13-15 år efter kommun, år och scenario
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kommun Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

scenario Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Enskilda elever
Kontakt
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) Jouko Kinnunen tel. 018-25494
Senast uppdaterad
16.8.2010
Skapad datum
16.8.2010
Källa
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) Statistikrapport 2010:2
Matris
BEP1009
Fotnoter

Fotnoter

Resultat från kommunala befolkningsscenarier
Scenarierna här är följande:
Trendscenario (BASE) är en framskrivning av den senaste tidens
befolknigsutveckling, framför allt flyttningsrörelsen. Därtill bygger den på
en relativt snabb återhämtning från finanskrisen, vartefter ekonomin
återvänder till en genomsnittlig tillväxttakt.
Scenariot 'Förväntat elevunderlag' (MUNIELEV) bygger på kommunernas förväntningar om elevunderlagets
utveckling. Flyttningsströmmarna har justerats så att förväntningarna träffas.
Scenariot 'Förväntad flyttningsrörelse' (MUNIFLYTT) anpassar flyttningsrörelsen enligt
kommunernas förväntningar, och befolkningsmängden justeras därefter.
Statistikcentralens befolkningsprognos (SC2009) är det fjärde scenariot. Mer information
om Statistikcentralens befolkningsprognos finns på SCs hemsida
http://www.stat.fi/til/vaenn/index_sv.html.