Till toppen

Förväntningar på sysselsättningsförändring samt antal rekryteringar det närmsta året

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Primärnäringarna , Livsmedelsindustrin , Övrig industri ,

Valda 0 Totalt 18

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Förändrad kategorisering av tjänstesektorn år 2010. Avrundade värden. Jämförbarheten över tid mellan åren 2007-2013 och de efterföljande åren är begränsad vad gäller transportbranschen. Uppgifter för 2014 reviderades år 2016.