Till toppen

Godkända röster i lagtingsvalet efter år, kommun, kön och politisk gruppering 1979-2019

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1979 , 1983 , 1987 ,

Valda 0 Totalt 11

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Åländsk center rf , Liberalerna på Åland rf ,

Valda 0 Totalt 16

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Moderat samling för Åland hette vid valet 2007 Frisinnad Samverkan och vid valet 2011 Moderaterna på Åland.