Till toppen

Förtroendevalda 2012, 2016 och 2020 efter år, kön, åldersklass, organtyp och uppdrag

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Inga fotnoter finns