Till toppen

Avlagda examina vid Högskolan på Åland 2000-2022 efter utbildningsområde, hemort och kön

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Allmänbildande , Pedagogisk ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Hemort avser hemlandet vid antagningen till studierna. Det bör observeras att statistiken över Högskolan på Åland enbart behandlar de som studerar antingen examensinriktade ämnen eller kursutbildningar. Därtill finns även den öppna högskolan, som inte ingår i denna statistik.