Till toppen

Studerande vid Högskolan på Åland 2003-2022 efter Kön och Utbildningsprogram

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Högskolan på Åland totalt , Elektroteknik , Företagsekonomi ,

Valda 0 Totalt 11

Valfri variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2003 , 2004 , 2005 ,

Valda 1 Totalt 20

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistiken över Högskolan på Åland behandlar enbart de som studerar examensinriktade ämnen eller kursutbildningar. Om en utbildning inte bedrivs ett visst år anges värdet punkt (.) Uppgifterna avser läget den 20 september respektive år.

År

2016

Uppgifterna korrigerade 2.1.2018