Till toppen

Platser, sökande, och antagna vid Högskolan på Åland 2005-2023 efter Program och Antal personer

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 19

Valda 0 Totalt 8

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Antal sökande avser inte det totala antalet sökande utan endast de som har programmet som sitt första val. Antal antagna kan därför överstiga antalet sökande. Statistiken beskriver antagningen till höstterminen respektive år.

År: 2005 , Utbildningsprogram: Elektroteknik , Antal: Aktiva

Starten för nya studerande inom elektroteknik ställdes in

År: 2006 , Utbildningsprogram: Informationsteknik , Antal: Aktiva

Starten för nya studerande inom informationsteknik ställdes in

År: 2009 , Utbildningsprogram: Elektroteknik , Antal: Aktiva

Starten för antagna 2009 sker först 2010

År: 2011 , Utbildningsprogram: Elektroteknik , Antal: Aktiva

Starten för antagna 2011 sker först 2012

År: 2011 , Utbildningsprogram: Vård , Antal: Aktiva

Starten för antagna 2011 sker först 2012