Till toppen

Platser, sökande och antagna på gymnasienivå 2011-2022 efter Utbildningsprogram och Antal personer

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 12

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Ålands lyceum totalt , Student , Ålands yrkesgymnasium totalt ,

Valda 0 Totalt 33

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 8

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Antal sökande avser inte det totala antalet sökande utan endast de som har programmet som sitt första val. Antal antagna kan därför överstiga antalet sökande. Statistiken beskriver antagningen till höstterminen respektive år.