Till toppen

Avlagda examina på gymnasienivå 2000-2022 efter utbildningsområde, hemort och kön

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 23

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Allmänbildande , Pedagogisk ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Hemort avser hemort vid antagning till utbildningen.