Till toppen

Avlagda examina på gymnasienivå 2005-2022 efter kön, skola och hemort

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 18

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Hemort avser den utexaminerades hemort vid antagningen till utbildningen.
Ålands handelsläroverk, Ålands hotell- och restaurangskola, Ålands sjömansskola, Ålands vårdinstitut och Ålands yrkesskola sammanslogs efter vårterminen 2011 till Ålands yrkesgymnasium. Ålands naturbruksskola upphörde 2011.