Till toppen

Studerande på gymnasienivå 2005-2023 efter Kön, Skola och Hemort

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 9

Valfri variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2005 , 2006 , 2007 ,

Valda 1 Totalt 19

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Hemort avser hemort vid antagning till utbildningen. Ålands naturbuksskola stängdes efter vårterminen 2011.
I augusti 2011 sammanslogs Ålands handelsläroverk, Ålands hotell- och restaurangskola, Ålands yrkesskola, Ålands vårdinstitut och Ålands sjömansskola till Ålands yrkesgymnasium.
Uppgifterna avser läget den 20 september respektive år.