Till toppen

Studerande på gymnasienivå 2011-2023 efter Kön, Skola och Utbildningsprogram

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Gymnasienivå totalt , Ålands lyceum: Totalt , Ålands lyceum: Student ,

Valda 0 Totalt 38

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 13

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
TIllfälliga kortare utbildningar ingår inte i denna databastabell. Se respektive års statistikmeddelande: 'Utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten ÅÅÅÅ' för mer information om dessa. Uppgifterna avser läget den 20 september respektive år. Om en utbildning inte bedrivs ett visst år anges värdet punkt (.).

År

2016

Uppgifterna korrigerade 2.1.2018