Till toppen

Utbildning som inte leder till examen 2007-2021 efter skola, kurstyp, kurser, undervisningstimmar och deltagare

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 10

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2007 , 2008 , 2009 ,

Valda 1 Totalt 15

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
I siffrorna för 2007 och 2008 anges Öppna högskolans utbildningar på mindre än 6 timmar inte i kategorin Utbildning på mindre än 6 timmar utan de är fördelade på övriga kurstyper.
År 2007-2010 omfattar siffrorna för Ålands yrkesgymnasium verksamheten i de skolor på gymnasienivå som år 2011 ersattes av Ålands yrkesgymnasium, nämligen Ålands hotell- och restaurangskola, Ålands yrkesskola, Ålands vårdinstitut, Ålands handelsläroverk och Ålands sjömansskola.
2007-2011 omfattar siffrorna för Ålands yrkesgymnasium verksamheten i Ålands naturbruksskola, som stängdes 2011.
Beskrivning av statistiken

skola: Öppna högskolan , kurstyp: Kurser som beställts av arbetsgivare , år: 2007

Inkluderar utbildning på mindre än 6 timmar

skola: Öppna högskolan , kurstyp: Kurser som beställts av arbetsgivare , år: 2008

Inkluderar utbildning på mindre än 6 timmar

skola: Öppna högskolan , kurstyp: Öppen universitetsundervisning , år: 2007

Inkluderar utbildning på mindre än 6 timmar

skola: Öppna högskolan , kurstyp: Öppen universitetsundervisning , år: 2008

Inkluderar utbildning på mindre än 6 timmar

skola: Öppna högskolan , kurstyp: Övriga utbildningar , år: 2007

Inkluderar utbildning på mindre än 6 timmar

skola: Öppna högskolan , kurstyp: Övriga utbildningar , år: 2008

Inkluderar utbildning på mindre än 6 timmar