Avlagda examina på gymnasie- och yrkeshögskoleutbildning på Åland 2000-2019 efter utbildningsområde, hemort och kön
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök

nivå

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningsområde

Totalt 13 Valda

Sök

hemort

Totalt 3 Valda

Sök

kön

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal personer
Kontakt
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB), PB 1187, AX-22111 Mariehamn, tel. 018-25490*, info@asub.ax
Senast uppdaterad
27.2.2020
Skapad datum
28.1.2014
Källa
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
Matris
UT063
Fotnoter

Fotnoter

Denna tabell innehåller officiell statistik över Åland, publicerad av ÅSUB.
Denna tabell innehåller statistik om utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland höstterminen. Det bör observeras att statistiken över Högskolan på Åland enbart behandlar de som studerar antingen examensinriktade ämnen eller kursutbildningar. Därtill finns även den öppna högskolan, som inte ingår i denna statistik. Statistikens syfte är att ge en heltäckande bild av de studerande i de åländska läroinrättningarna ovanför grundskolenivån. Statistiken omfattar inte utbytesstuderande som en kortare tid studerar vid Högskolan på Åland. Statistiken baseras på uppgifter som har begärts in direkt från skolorna.
Statistiken är uppdelad enligt:
Kön (Män, Kvinnor, Totalt)
Hemort vid antagningen (Åland, Utanför Åland, Totalt)
Utbildningsområde (se nedan)
Från och med 2017 används den förnyade utbildningsområdesklassificeringen ISCED–F 2013. Uppgifterna för åren 2000-2016 har också anpassats till den nya klassificeringen, där det tidigare området Handel och samhällsvetenskaper ersatts av två utbildningsområden; De samhällsvetenskapliga områdena samt Handel, administration och juridik. Dessutom har området Databehandling och kommunikation (IKT) tillkommit.
Alla utbildningsområden
0 Allmänbildande utbildning
1 De pedagogiska områdena
2 De humanistiska och konstnärliga områdena
3 De samhällsvetenskapliga områdena
4 Handel, administration och juridik
5 De naturvetenskapliga områdena
6 Databehandling och kommunikation
7 De tekniska områdena
8 Lant- och skogsbruk
9 Hälsovård och välfärd
10 Tjänstebranschen
99 Övriga eller okända