Till toppen

Studerande efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland 2001-2023 efter Utbildningsområde och Kön

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Alla utbildningsområden , 0 Allmänbildande utbildning , 1 De pedagogiska områdena ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 23

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Statistiken omfattar studerande på Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium, Högskolan på Åland samt Ålands folkhögskola. Från och med 2017 används den förnyade utbildningsområdesklassificeringen ISCED–F 2013.
Uppgifterna för åren 2000-2016 har också anpassats till den nya klassificeringen, där det tidigare området Handel och samhällsvetenskaper ersatts av två utbildningsområden; De samhällsvetenskapliga områdena samt Handel, administration och juridik.
Dessutom har området Databehandling och kommunikation (IKT) tillkommit.
Uppgifterna avser läget den 20 september respektive år.

År

2016

Uppgifterna korrigerades 2.1.2018