Studerande i utbildning efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland höstterminen 2001-2019 efter år, utbildningsområde och kön
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

utbildningsområde Markera minst ett värde

Totalt 13 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal personer
Kontakt
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB1187
AX-22111 Mariehamn

Jouko Kinnunen
018-25494
jouko.kinnunen@asub.ax

Jonas Karlsson
018-25581
jonas.karlsson@asub.ax
Senast uppdaterad
12.11.2019
Skapad datum
24.10.2006
Källa
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
Matris
UT008
Fotnoter

Fotnoter

Statistikenn omfattar studerande på Ålands lyceum, Ålands yrkesgymnasium, Högskolan på Åland samt Ålands folkhögskola.
Från och med 2017 används den förnyade utbildningsområdesklassificeringen ISCED–F 2013. Uppgifterna för åren 2000-2016 har också anpassats till den nya klassificeringen, där det tidigare området Handel och samhällsvetenskaper ersatts av två utbildningsområden; De samhällsvetenskapliga områdena samt Handel, administration och juridik. Dessutom har området Databehandling och kommunikation (IKT) tillkommit.
år
2016
Uppgifterna korrigerades 2.1.2018