Studerande efter grundskolan samt vid Högskolan på Åland hösten 2005-2019 efter år, kön, läroinrättning och hemort
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

kön Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

skola Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

hemort Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal personer
Kontakt
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB), PB 1187, AX-22111 Mariehamn, 018-25490, info@asub.ax
Senast uppdaterad
12.11.2019
Skapad datum
28.3.2012
Källa
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
Matris
UT027
Fotnoter

Fotnoter

Hemort avser hemort vid antagning till utbildningen. Ålands hantverksskola stängdes efter vårterminen 2005. Ålands naturbuksskola stängdes efter vårterminen 2011. I augusti 2011 sammanslogs Ålands handelsläroverk, Ålands hotell- och restaurangskola, Ålands yrkesskola, Ålands vårdinstitut och Ålands sjömansskola till Ålands yrkesgymnasium.