Till toppen

Studerande utanför Åland 2017-2021 efter utbildningsnivå, utbildningsområde, studieland och kön

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Allmänbildande utb. , Pedagogisk utb. ,

Valda 0 Totalt 12

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Från och med 2017 används den förnyade utbildningsområdesklassificeringen ISCED–F 2013.
Det tidigare utbildningsområdet Handel och samhällsvetenskap har ersatts av två utbildningsområden; De samhällsvetenskapliga områdena samt Handel, administration och juridik.
Dessutom har området Databehandling och kommunikation (IKT) tillkommit.