Till toppen

Studerande utanför Åland 2004–2021 efter studieland och de vanligaste universiteten, högskolorna och yrkeshögskolorna

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 2

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Uppsala universitet , Yrkeshögskolan Novia , Åbo akademi ,

Valda 0 Totalt 13

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2004 , 2005 , 2006 ,

Valda 1 Totalt 18

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Inkluderar endast de skolor som haft fler än 30 åländska studerande under minst tre år sedan 2004. Yrkehögskolan Novia grundades 1.8.2008 genom en sammanslagning av Yrkeshögskolan Sydväst och Svenska yrkeshögskolan.

skola

Yrkeshögskolan Novia

Yrkehögskolan Novia grundades 1.8.2008 genom en sammanslagning av Yrkeshögskolan Sydväst och Svenska yrkeshögskolan.

Yrkeshögskolan Sydväst

Yrkehögskolan Novia grundades 1.8.2008 genom en sammanslagning av Yrkeshögskolan Sydväst och Svenska yrkeshögskolan.