Till toppen

Andel grundskoleelever som läser frivilliga språk 2000-2023 efter Språk, Kön och Årskurs

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 24

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Uppgifterna avser läget på hösten aktuellt år. Studierna i engelska, som är ett obligatoriskt språk, börjar i de flesta skolor i trean.
Skolorna erbjuder finska, tyska eller franska som första frivilliga språk. Från och med 2021 erbjuder även vissa skolor spanska som frivilligt språk. Detta med anledning av att grundskolan på Åland fick en ny läroplan.
På högstadiet kan man läsa två av nämnda frivilliga språk samtidigt.
Bindestreck (-) betyder noll.
Punkt (.) betyder att uppgiften är ologisk eller kan ej förekomma.