Till toppen

Andel högstadieelever som läser inget, ett eller två frivilliga språk 2001-2023 efter Antal språk och Skola

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2001 , 2002 , 2003 ,

Valda 1 Totalt 23

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Uppgifterna avser läget på hösten aktuellt år. Tabellen omfattar inte elever i träningsundervisningen.