Till toppen

Antal elever med stöd för lärande och skolgång 2015-2023 efter Typ av stöd, Stadium och Kön

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 9

Valda 0 Totalt 6

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Uppgifterna avser läget på hösten aktuellt år. Totalen överensstämmer inte alltid med antalet elever i låg- och högstadiet summerat.
Detta beror på att elever i förberedande undervisning eller grundvux inte alltid är inskrivna i någon särskild årskurs.