Till toppen

Elever i grundskolan 1990-2023 efter Elevens hemkommun

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Hela Åland , Brändö , Eckerö ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1990 , 1991 , 1992 ,

Valda 1 Totalt 34

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Elever i grundskolan efter kommun där eleven är folkbokförd den 30 augusti respektive år. Här ingår även elever som hemundervisas eller studerar temporärt i en skola utanför Åland. Bindestreck (-) betyder noll.