Till toppen

Antal elever i grundskolan 1975-2023 efter Stadium

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1975 , 1976 , 1977 ,

Valda 1 Totalt 49

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Uppgifterna avser läget på hösten aktuellt år. Totalen överensstämmer inte alltid med antalet elever i låg- och högstadiet summerat.
Detta beror på att elever i förberedande undervisning eller grundvux inte alltid är inskrivna i någon särskild årskurs.