Till toppen

Hotellövernattningar efter år, månad, region och gästernas hemland 2019-2024

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 6

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Jan , Feb ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Uppgifterna för innevarande år är preliminära.

år

2023

Preliminära uppgifter

2024

Preliminära uppgifter

år: 2022 , månad: Okt , region: Totalt , gästernas hemland: Totalt

Rättad 12.1.23 p.g.a. inkomna korrigeringar från en anläggning.

år: 2022 , månad: Okt , region: Totalt , gästernas hemland: Finland

Rättad 12.1.23 p.g.a. inkomna korrigeringar från en anläggning.

år: 2022 , månad: Okt , region: Totalt , gästernas hemland: Sverige

Rättad 12.1.23 p.g.a. inkomna korrigeringar från en anläggning.

år: 2022 , månad: Okt , region: Totalt , gästernas hemland: Åland

Rättad 12.1.23 p.g.a. inkomna korrigeringar från en anläggning.

år: 2022 , månad: Okt , region: Landskommunerna , gästernas hemland: Totalt

Rättad 12.1.23 p.g.a. inkomna korrigeringar från en anläggning.

år: 2022 , månad: Okt , region: Landskommunerna , gästernas hemland: Finland

Rättad 12.1.23 p.g.a. inkomna korrigeringar från en anläggning.

år: 2022 , månad: Okt , region: Landskommunerna , gästernas hemland: Sverige

Rättad 12.1.23 p.g.a. inkomna korrigeringar från en anläggning.

år: 2022 , månad: Okt , region: Landskommunerna , gästernas hemland: Åland

Rättad 12.1.23 p.g.a. inkomna korrigeringar från en anläggning.

år: 2022 , månad: Nov , region: Totalt , gästernas hemland: Totalt

Rättad 12.1.23 p.g.a. inkomna korrigeringar från en anläggning.

år: 2022 , månad: Nov , region: Totalt , gästernas hemland: Finland

Rättad 12.1.23 p.g.a. inkomna korrigeringar från en anläggning.

år: 2022 , månad: Nov , region: Totalt , gästernas hemland: Åland

Rättad 12.1.23 p.g.a. inkomna korrigeringar från en anläggning.

år: 2022 , månad: Nov , region: Totalt , gästernas hemland: Övriga

Rättad 12.1.23 p.g.a. inkomna korrigeringar från en anläggning.

år: 2022 , månad: Nov , region: Landskommunerna , gästernas hemland: Totalt

Rättad 12.1.23 p.g.a. inkomna korrigeringar från en anläggning.

år: 2022 , månad: Nov , region: Landskommunerna , gästernas hemland: Finland

Rättad 12.1.23 p.g.a. inkomna korrigeringar från en anläggning.

år: 2022 , månad: Nov , region: Landskommunerna , gästernas hemland: Åland

Rättad 12.1.23 p.g.a. inkomna korrigeringar från en anläggning.

år: 2022 , månad: Nov , region: Landskommunerna , gästernas hemland: Övriga

Rättad 12.1.23 p.g.a. inkomna korrigeringar från en anläggning.

år: 2023 , månad: Jan , region: Totalt , gästernas hemland: Totalt

Rättad 14.3.23 p.g.a. inkomna korrigeringar från en anläggning.

år: 2023 , månad: Jan , region: Totalt , gästernas hemland: Sverige

Rättad 14.3.23 p.g.a. inkomna korrigeringar från en anläggning.

år: 2023 , månad: Jan , region: Landskommunerna , gästernas hemland: Totalt

Rättad 14.3.23 p.g.a. inkomna korrigeringar från en anläggning.

år: 2023 , månad: Jan , region: Landskommunerna , gästernas hemland: Sverige

Rättad 14.3.23 p.g.a. inkomna korrigeringar från en anläggning.

år: 2023 , månad: Okt , region: Totalt , gästernas hemland: Totalt

Rättad 17.1.24

år: 2023 , månad: Okt , region: Totalt , gästernas hemland: Övriga

Rättad 17.1.24

år: 2023 , månad: Okt , region: Mariehamn , gästernas hemland: Totalt

Rättad 17.1.24

år: 2023 , månad: Okt , region: Mariehamn , gästernas hemland: Övriga

Rättad 17.1.24