Till toppen

Antal övernattningar 1997-2022 efter år, gästernas hemland och anläggningstyp

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1997 , 1998 , 1999 ,

Valda 1 Totalt 26

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Gäller gästhem/pensionat och stugbyar om minst 5 rum respektive stugor. Uppgifterna för 2018 gällande hotell och campingplatser är reviderade p.g.a. sent inkomna kompletteringar och korrigeringar.