Till toppen

Hotellövernattningar efter år, månad, region och gästernas hemland 2019-2022

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 4

Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Totalt , Jan , Feb ,

Valda 0 Totalt 13

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 5

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Uppgifterna för innevarande år är preliminära.

år

2022

Preliminära uppgifter