Till toppen

Anlända gäster till inkvarteringsanläggningarna efter år, anläggningstyp och gästernas hemland 2019-2021

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Omfattar anläggningar med minst fem rum eller stugor. Uppgifterna gällande Finland, Åland och Övriga för 2019 skiljer sig något från tidigare publicerade siffror (Finland +67, Åland +39, Övriga -106).