Antal hotellövernattningar 1995-2019 efter år och hemland
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 25 Valda

Sök

hemland Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal hotellövernattningar
Kontakt
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
PB 1187
AX-22111 Mariehamn

018-25490*
info@asub.ax
Senast uppdaterad
6.4.2020
Skapad datum
25.5.2007
Källa
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
Matris
TU003
Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns