Till toppen

Antal hotellövernattningar 1995-2021 efter år och gästernas hemland

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1995 , 1996 , 1997 ,

Valda 1 Totalt 27

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Finland , Sverige , Norge ,

Valda 0 Totalt 21

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Siffrorna för 2018 har reviderats p.g.a. sent inkomna uppgifter.