Till toppen

Trafikolyckor på Åland kvartalsvis år 2017-2024 efter år, kvartal och information

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 8

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Trafikolyckor som rapporterats till Ålands Ömsesidiga försäkringsbolag. Uppgifterna för år 2020 är reviderade och slutliga, uppgifterna för antalet olyckor med personskador har reviderats i oktober 2021. Olyckor med djur omfattar främst hjortdjur, men även vildsvin, mårdhund med mera.