Till toppen

Inblandade personer i trafikolyckor på Åland år 2009-2022 efter fordonstyp

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2009 , 2010 , 2011 ,

Valda 1 Totalt 14

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Samtliga inblandade , Passagerarbil , Pickup, lastbil <= 3 500 kg ,

Valda 0 Totalt 12

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 5

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Informationen om allvarligt skadade personer är nytt för år 2014, och finns således inte tillgänglig för åren 2009-2013.