Till toppen

Antal registrerade fordon enligt innehavarens hemkommun 2018-2022 efter år, kommun och fordonstyp

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 5

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Brändö , Eckerö , Finström ,

Valda 0 Totalt 21

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 10

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kategorin Övriga omfattar fordon som är registrerade på Åland, trots att innehavaren bor på annan ort.