Till toppen

Årsverken inom socialvården 2021-2023 efter Kommun, Typ av uppgift och Kön

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Brändö , Eckerö , Finström ,

Valda 0 Totalt 20

Valfri variabel

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 3

Valda 0 Totalt 3

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Årsverken beskriver de anställdas arbetsinsats under året omräknad till heltid. Det beräknas som alla anställdas avlönade timmar under året delat med de antal timmar som utgör en heltidsanställning.