Till toppen

Arbets- och folkpensionstagare 31.12.1992-2023 efter ålder, år och kön

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 9

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1992 , 1993 , 1994 ,

Valda 0 Totalt 32

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Uppgifterna för kvinnor och män 2022 korrigerades 4.4.2024.