Till toppen

Klienter i åldringsvården 2000-2023

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Brändö , Eckerö , Finström ,

Valda 0 Totalt 17

Valfri variabel
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2000 , 2001 , 2002 ,

Valda 1 Totalt 24

Valda 0 Totalt 4

Valfri variabel
Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Ingen data för 'närståendevård' 2000-2007. För 2008 till 2016 redovisas närståendevård för samtliga klienter (klienter i äldrehushåll, handikapphushåll och övriga hushåll).
Från och med 2017 redovisas endast klienter i äldrehushåll.
Fram till och med 2012 ingick Gullåsen i uppgifterna för åldringshem.