Till toppen

Index för tankerfrakter på rutter mellan nordvästeuropeiska hamnar (Worldscale, Aframax tankers; 70 000-100 000 dwt) 2008-2023 efter månad

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2008 , 2009 , 2010 ,

Valda 1 Totalt 16

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.januari , februari , mars ,

Valda 0 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Worldscale (WS) är ett standardmått till för att underlätta fastställande av fraktrater på spotmarknaden för tankers. Den ungefärliga lönsamhetsgränsen antas ligga kring WS index = 100 Beskrivning av statistiken