Till toppen

Index för internationell torrlastfrakt 2011-2023 (Baltic Dry Index, 1985 = 1 000) efter månad

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.2011 , 2012 , 2013 ,

Valda 1 Totalt 13

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.Januari , Februari , Mars ,

Valda 0 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Värden per den första affärsdagen varje månad.