Till toppen

Priset på lågsvavlig marindiesel (LSMGO) i Rotterdam 2014-2023 (USD/ton), efter månad

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 1 Totalt 10

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.januari , februari , mars ,

Valda 0 Totalt 12

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Värden enligt den första noteringen varje månad. Beskrivning av statistiken