Till toppen

Brott och deras uppklarning 1980-2022 efter typ av brott och typ av uppgift

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1980 , 1981 , 1982 ,

Valda 1 Totalt 43

Valda 0 Totalt 7

Valfri variabel
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 3

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Brott som kommit till myndigheternas kännedom på Åland avser brott begångna på Åland.
Om brottets geografiska plats är oklar bestäms brottsplatsen till den plats brottet har blivit rapporterat.
Brott begångna på färjor som anlöper till och från Åland ska rapporteras enligt färjans position när brottet begås.
Endast brott mot strafflagen redovisas, förseelser finns därför inte med i denna statistik.
Ett brott anses var uppklarat när sakförhållanden, parter och övriga omständigheter som förutsätts för en rättegång är utredda.
Beskrivning av statistiken