Brott och deras uppklarning 1980-2019 efter typ av brott och typ av uppgift
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 40 Valda

Sök

typ av brott

Totalt 7 Valda

Sök

typ av uppgift Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 100 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 10 000 rader och 50 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 100 000
Kontakt och information

Information

Enhet
Antal brott
Kontakt
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB), PB 1187, AX-22111 Mariehamn, 018-25490, info@asub.ax
Senast uppdaterad
23.11.2020
Skapad datum
25.11.2020
Källa
Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)
Matris
RV001
Fotnoter

Fotnoter

Brott som kommit till myndigheternas kännedom på Åland avser brott begångna på Åland. Om brottets geografiska plats är oklar väljs plats utifrån där brottet har blivit rapporterat. Brott begångna på färjor som anlöper till och från Åland ska rapporteras enligt färjans position när brottet begås. Endast brott mot strafflagen redovisas, förseelser finns därför inte med i denna statistik. Ett brott anses var uppklarat när sakförhållanden, parter och övriga omständigheter som förutsätts för en rättegång är utredda.
Beskrivning av statistiken