Till toppen

Konsoliderad resultaträkning för offentliga sektorn på Åland 2019-2022 efter kontorubrik och år

Välj variabler

Markera dina val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Anvisningar
Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 4

Obligatoriskt
Field for searching for a specific value in the list box. This is examples of values you can search for.1. Verksamhetens intäkter , 1a. Försäljningsintäkter , 1b. Avgiftsintäkter ,

Valda 0 Totalt 42

Obligatoriskt

Valda 0 Totalt 9

Antal valda celler är:
(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner

Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Inga fotnoter finns